Imagen de fondo

Misiones Internacionales en Europa

Texto no traducido
Denominación Texto no traducido Texto no traducido Data
UNPROFOR Fuerzas de Protección de la ONU ONU outubro - 1992
SPAGT Málaga Agrupación Táctica Española Málaga UNOPROFOR outubro - 1992
SPAGT Canarias Agrupación Táctica Española Canarias UNOPROFOR abril - 1993
SPAGT Madrid Agrupación Táctica Española Madrid UNOPROFOR outubro - 1993
SPAGT Córdoba Agrupación Táctica Española Córdoba UNOPROFOR abril - 1994
SPAGT Extremadura Agrupación Táctica Española Extremadura UNOPROFOR outubro - 1994
SPAGT Galicia Agrupación Táctica Española Galicia UNOPROFOR abril - 1995
IFOR Fuerzas de Implementación OTAN decembro - 1995
SPABRI I Brigada Aragón IFOR outubro - 1995
SPABRI II Brigada Almogávares IFOR abril - 1996
SFOR Fuerzas de Estabilización OTAN decembro - 1996
SPABRI III Brigada Almería IFOR/SFOR decembro - 1996
SPABRI IV Brigada Galicia SFOR abril - 1997
SPABRI V Brigada Extremadura SFOR agosto - 1997
SPABRI VI Brigada Aragón SFOR decembro - 1997
SPABRI VII Brigada Córdoba SFOR abril - 1998
SPABRI VIII Brigada Castillejos SFOR agosto - 1998
SPABRI IX Brigada Guadarrama SFOR decembro - 1998
SPABRI X Brigada Almogávares SFOR abril - 1999
SPABRI XI Brigada Galicia SFOR agosto - 1999
SPAGT XII Agrupación Táctica Española Extremadura SFOR decembro - 1999
SPAGT XIII Agrupación Táctica Española Córdoba SFOR abril - 2000
SPAGT XIV Agrupación Táctica Española SPAGT XIV SFOR agosto - 2000
SPAGT XV Agrupación Táctica Española SPAGT XV SFOR decembro - 2000
SPAGT XVI Agrupación Táctica Española SPAGT XVI SFOR xuño - 2001
SPAGT XVII Agrupación Táctica Española SPAGT XVII SFOR decembro - 2001
SPAGT XVIII Agrupación Táctica Española SPAGT XVIII SFOR maio - 2002
SPFRGT XIX Grupo Táctico binacional hispano-francés SPFRGT SFOR novembro - 2002
SPFRGT XX Grupo Táctico binacional hispano-francés SPFRGT SFOR maio - 2003
SPAGT XXI Agrupación Táctica Española SPAGT XXI SFOR novembro - 2003
SPAGT XXII Agrupación Táctica Española SPAGT XXII SFOR maio - 2004
SPAGT XXIII Agrupación Táctica Española SPAGT XXIII SFOR setembro - 2004
EUFOR fuerza multinacional de estabilización UE decembro - 2004
SPFOR XXIV Fuerza Española SPFOR XXIV EUFOR xaneiro - 2005
SPFOR XXV Fuerza Española SPFOR XXV EUFOR maio - 2005
SPFOR XXVI Fuerza Española Ciudad de Ceuta SPFOR XXVI EUFOR setembro - 2005
SPFOR XXVII Fuerza Española Baleares SPFOR XXVII EUFOR xaneiro - 2006
SPFOR XXVIII Fuerza Española Ciudad de Melilla SPFOR XXVIII EUFOR maio - 2006
SPFOR XXIX Fuerza Española Álava SPFOR XXIX EUFOR setembro - 2006
SPFOR XXX Fuerza Española Cádiz SPFOR XXX EUFOR xaneiro - 2007
UNIDAD DE REPATRIACIÓN Unidad de Apoyo al Repliegue maio - 2007